Ina Boiten: Tijdruimte
Ina Boiten

Tijdruimte
Ina Boiten n.a.v. Real space / real time
Een totaal andere geluidsperformance een paar huizen verder aan de Voorstraat is die van Toine Horvers, de geluidskunstenaar die met de menselijke stem werkt.
We dalen af langs een smal wenteltrapje in een halfdonker keldergewelf. Niets te zien behalve twee lange smalle banken tegenover elkaar: een schuilkelder lijkt het wel. Horvers zit aan het hoofd tussen beide banken in.
Als iedereen zit vraagt hij of iemand er bezwaar tegen heeft dat het volkomen donker wordt en verzoekt om stilte. De toegangsdeur wordt gesloten en het is aardedonker. Nu pas valt op hoe stil het is in deze ondergrondse ruimte en ook wij vallen volkomen stil in deze donkerte.
Een weldadige rust ontstaat in deze gemeenschappelijke beleving van stilte en duisternis, in het ontbreken van elk geluid en licht.
Na, wat een eindeloze tijdruimte lijkt, doorbreekt opeens de wat hese en jachtige stem van Horvers de meditatieve stilte. Stroef Engels over de Oekraïne, Obama en ander schokkend wereldnieuws. De wereldpolitiek dringt zich op in ieders pas ontdekte binnenwereld.
Na zo’n 5 minuten blootgesteld te zijn aan de gruwelijke realiteit keert de rust terug voor een paar minuten. De deur gaat open en de normale versmelting van binnen en buiten herstelt zich.
In dit project Real Time/Real Space herhaalt Horvers synchroon de via internet door hem beluisterde nieuwsuitzendingen van de BBC of Al Jazeera. Met zijn stem legt hij een verbinding tussen de tijdeloosheid van de donkere en stille besloten kelderruimte en de tijdelijkheid van de hectische eindeloze buitenwereld.
Bij geluidskunst kunnen de dimensies tijd en ruimte als plastisch materiaal gebruikt worden: de tijd kan vertraagd of versneld worden of zelfs stilgezet, een ruimte kan als groter of kleiner of eindeloos worden ervaren. Toine Horvers gaat nog een stap verder. Met heel simpele middelen, stilte en zijn eigen stem, weet hij een flexibele relatie tussen tijd en ruimte te creëren, een superdimensie: tijdruimte.


related works:
real space/real time