14.05.2023
29.01.2023
07.11.2022
03.10.2022
28.06.2022
07.05.2022
25.03.2022
14.02.2022
04.11.2021
14.11.2020

> show older messages


 
14.07.2009
Names, Sections of the Brain, Havana 2008

19.07.
Klank-poëzie met Richard Youngs UK en Toine Horvers NL
Tweede 'Los Van Woorden' avond door stichting AVCEP
De Kombinatie, Lange Beestenmarkt 106 Den Haag
aanvang 20.30 entree 5 €

Richard Youngs is een Britse dichter - zanger - muzikant - sound performer.
Toine Horvers zal op die avond 'Names: Sections of the Brain' 2008 uitvoeren en de engelstalige versie van 'Intiem zelfportret in 12 staties' 2006
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Youngs
www.toinehorvers.nl

19.07
Sound poetry with Richard Youngs UK and Toine Horvers NL
Second 'Los Van Woorden' evening by AVCEP foundation
De Kombinatie, Lange Beestenmarkt 106 Den Haag NL
start 8.30 pm entrance fee 5 €

Richard Youngs is a Brittish poet - singer - musician - sound performer.
Toine Horvers will perform 'Names: Sections of the Brain' 2008 and the english version of 'Intimate Self-portrait in 12 stations' 2006
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Youngs
www.toinehorvers.nl

08.09 - 16.10
Bibliotheektentoonstelling
geschreven boeken van Toine Horvers
Bibliotheek Van Abbemuseum Eindhoven
Opening zondag 6 september van 15.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de opening zal Toine Horvers the performance Names: Sections of the brain' 2008 uitvoeren.
De expositie toont ook foto-leporello's die gemaakt zijn in samenwerking met fotograaf Henk Geraedts

08.09 - 16.10
Library exhibition
Toine Horvers' written books
Library Van Abbe museum Eindhoven NL
Opening sunday 6th of september 3 till 5 pm

During the opening Toine Horvers will perform 'Names: Sections of the Brain' 2008
The exhibition also shows photo-leporello's made in collaboration with photographer Henk Geraedts